Se mina tjänster

Symboldrama

Symboldrama är ett kreativt sätt att utforska, samtala och genomarbeta livsfrågor, problem och förändringsprocesser. I ett tillstånd av avspänning får klienten tillfälle att för sin inre syn utforska tänkta scener och blir presenterad olika motiv av terapeuten. Metoden skapades på 50-talet av den tyske psykiatern Hanscarl Leuner och introducerades i Sverige på 70-talet. Symboldramametoden har en psykodynamisk grund men bygger på en integrativ modell.

Handledning - för GRUPP och INDIVID

 • ett forum för reflektion kring yrkesroll och arbetsuppgifter
 • en möjlighet att tillsammans hitta vägar att gå vidare

 • att lära av varandra, stötta och hjälpa varandra i arbetsuppgifterna

 • att ventilera och få avlastning i frågor som tynger och stör eller hindrar arbetsprocesser

 • att tillvarata och utveckla gruppens kompetens och styrkor för att stärka den professionella yrkesrollen

 • syftar till att upprätthålla gruppens empatiska förmåga

 • bidrar till nya perspektiv och infallsvinklar

Uttryckande Konst

Uttryckande konstterapi  har sitt ursprung i gamla kunskaper om de kreativa uttrycksformernas läkande, befriande och utvecklande egenskaper. I äldre kulturer användes ritualer och konstnärliga uttrycksmedel för att bearbeta viktiga händelser och förlopp i människans livscykel. I vårt moderna västerländska samhälle ligger tonvikten på naturvetenskap och teknik. Kunskapen om de kreativa processernas betydelse och användningsområden där människan står i centrum - i vårdande arbete, i socialt arbete, i utbildning - har i stor utsträckning gått förlorad. Uttryckande konstterapeuter arbetar inom sjuk och friskvård, i pedagogiska sammanhang, inom företag och organisation. Målsättningen är att hjälpa människor till ökad kreativitet, vidgad självkännedom, ökad frihet och mening i sina liv. Uttryckande konstterapi är en terapimetod där man kombinerar språkliga och ickespråkliga uttryckssätt. I uttryckande konstterapi används olika konstformer (modaliteter) i arbetet.

(Läs mer på www.expressivearts.se)

 • BILD Bildskapande med olika material, skulpturarbete och installationer.
 • DANS Kroppsliga uttryck genom dans och rörelse.
 • MUSIK Ljud- och rytmimprovisationer med hjälp av instrument och musikupplevelser genom inspelad musik.
 • DRAMA Psykodrama, sociodrama och dramaterapi.
 • POESI Skapande av dikter, prosa, sagor, myter

Utveckling & Lärande

Jag vill erbjuda möjligheten att skapa psykosociala förutsättningar för kreativ verkstad och specialdesignade kurspaket. Lämpligt för arbetslag, organisationsutveckling, tematiskt eller metodutvecklande insatser. Mitt arbetssätt bygger på samverkan utifrån dina/era behov.

Bibliodrama

Bibliodrama är ett sätt att skapa möte mellan texter och människor. Det handlar om tolkningens drama, inte om att spela teater och publiken är vår egen. Jag arbetar främst med Bibelns texter men arbetar också med andra texter som t ex poesi, antikens myter, sagor eller viktiga styrdokument.

Bibliodrama är arbete med den vita texten, den som finns mellan raderna som består av våra bilder och associationer och bibliodrama handlar om mötet mellan ord och liv. Biblio betyder böcker/texter och Drama betyder handling.

Läs mer om Bibliodrama på www.bibliodrama.se

Begär mer information

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible