Handledning, terapi, utveckling och utbildning. 

Jag hoppas att min kreativa verktygslåda kan bidra till det du eller din organisation behöver eller vill utforska.

  • Folkhögskollärare 1992-2016 där jag utbildat fritidsledare, diakoner, i kreativa kurser som t ex "Livsverkstan" och bidragit med kreativa verktyg i olika kurssammanhang utifrån behov och teman! 
  • Uttryckande konstterapeut (diplomerad 2003 - www.expressivearts.se)

  • Bibliodramaledare (diplomerad 2005 i Tyskland)

  • Handledare ( diplomerad 2013, Ersta-Sköndal)

  • Symboldramaterapi (diplomerad 2016 - Nordiska institutet för symboldrama)

Referenser 

Grupphandledning

Diakoner i Equmeniakyrkan

Enhetschefer inom LSS, kommunal verksamhet

Församlingspedagoger i Svenska kyrkan

Diakonalt arbetslag i Svenska kyrkan 

Polisgrupp som arbetar med våld/övergrepp mot barn

Boendestödjare Stadsmissionen

Folkhögskollärare

Boendestödjare kommun

Skolsköterskor 

Personal socialt stödarbete

Utbildningshandledning Ersta-Sköndals handledarutbildning i Psyko-Socialt arbete

Enskild handledning förekommer också

Kreativa workshops

Temainspirerade workshops bl a folkhögskolepersonal (Botkyrka) kring tema kunskap och lärande, temainspiration för chefer och ledningsgrupp i Studieförbundet Bilda, workshop på tema HELIGHET på Sigtunastiftelsen arrangerat av Centrum för religionsdialog (Stockholms stift)

Bibliodramaworkshops

Bland annat; Heldag under en församlingshelg i södra Sverige, Bibliodrama inom ramen för VVV-programmet i Vällingby församling, längre workshop under den nordeuropeiska själavårds- terapi och rådgivningskonferensen i Sankelmark (Tyskland - se www.blue_carpet.eu) 2012, 2016, 2017 och 2018.

Fortbildningsdagar för kyrkomedarbetare i Borgå stift, Finland.

Grundutbildning i Bibliodrama och Vidareutbildning Bibliodramaledare

Från hösten 2005 fram till hösten 2015 har grundutbildning och vidareutbildning anordnats av Bromma folkhögskola (tidigare Utbildningscentrum Lidingö) där jag utgjort en av kursledarna. Utbildningen drivs sen den sjätte kursen startade hösten 2017 av Bibliodramainstitutet i Sverige av undertecknad tillsammans med Lars-Gunnar Skogar, också bibliodramalärare i samverkan med Bibliodramasällskapet i Sverige. Mer information (www.bibliodrama.se) och www.bibliodramainstitutet.se

Terapi/självutveckling - enskild och grupp

Jag tar emot enskilda klienter i terapi i begränsad omfattning, då jag också delar min egen verksamhet med en tjänst som terapeut i ett annat sammanhang.

Jag erbjuder ingen fast/halvöppen grupp för närvarande men om intresse finns är jag beredd att lyssna och se vad som är möjligt.

Jag arbetar gärna med både uttryckande konst och symboldrama i både grupp och enskilt.

Kreativa verktyg

Min erfarenhet har lärt mig att vi människor har fler språk. Ord är symboler för upplevelser och erfarenheter. 

"Från mars -79

Trött på alla som kommer med ord, ord men inget språk

for jag till den snötäckta ön.

Det vilda har inga ord.

De oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll!

Jag stöter på spåren av rådjursklövar i snön.

Språk men inga ord"

Tomas Tranströmer (ur "Det vilda torget" 1983)