Vilse?

Min erfarenhet har lärt mig att vi människor ibland behöver stanna upp, om så i våra egna liv eller i arbetslivet, för att finna lusten, kraften och meningen i det vi gör. Den här bilden tog jag i Lappland på en fotokurs då min lärare uppmuntrade mig att leka med kameran och av många försök så blev denna bild den jag fastnade för, kanske för att den står där trots allt, den lite annorlunda stugan vid stranden, mitt i rörelsen, och jag tänker att det där huset har en historia som tänker leva vidare! På sitt eget vis!

Vägarna är många!

Jag tror inte på enkla lösningar men vet samtidigt att det finns broar till våra upplevelser och känslor. Bron är byggd av kreativa uttryck, de hjälper oss att färdas inåt till oss själva och hjälper oss att sortera och utforska och få veta mer om vad som är viktigt! Därför har jag ägnat en stor del av mitt liv att utforska hur jag kan hjälpa andra att upptäcka de verksamma verktyg som var och en kan använda sig av. Mitt bidrag handlar oftast om att skapa ett tillåtande och tryggt rum utifrån sammanhang och bidra med verktyg, vägar och metoder.